1.529 γυμναστές θα προσληφθούν για το πρόγραμμα «Αθληση για όλους»

Την ευκαιρία να προσληφθούν σε 122 ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε Ν.Π.Ι.Δ. που αυτοί συγκροτούν θα έχουν σύντομα 1.529 γυμναστές. Η διαδικασία έγκρισης κατανομής θέσεων για την πρόσληψη 1.529 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) ολοκληρώθηκε με τη δημοσίευση της απόφασης στο Φ.Ε.Κ. (2863 Β΄/8-9-16).

Η απόφαση συνυπογράφηκε από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Σταύρο Κοντονή, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορο Βερναρδάκη και τον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μπαλάφα. Τα Π.Α.γ.Ο. για το 2016-17 θα συμπεριλαμβάνουν δράσεις σε 122 ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε Ν.Π.Ι.Δ. που αυτοί συγκροτούν. Χάρη στη γρήγορη ολοκλήρωση της διαδικασίας τα προγράμματα θα  ξεκινήσουν άμεσα σε αντίθεση με άλλες χρονιές που ξεκινούσαν στη μέση ή ακόμα και στο τέλος της αθλητικής χρονιάς.