10 θέσεις εργασίας στη ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ της Καβάλας

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας (ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της.  Πρόκειται για τις εξής ειδικότητες: 1 ΠΕ Αρχειονόμων, 1 ΠΕ Διοικητικού (απασχόληση στη Δ/νση Πολιτιστικού Τουρισμού & Επικοινωνίας), 1 ΠΕ Διοικητικού (απασχόληση στη Δημοτική Αγορά Καβάλας), 1 ΠΕ Οικονομικού (απασχόληση στη Δ/νση Διοικητικής – Οικονομικής Υποστήριξης), 1 ΠΕ Οικονομικού (απασχόληση στη Δ/νση Πολιτισμού – κτίριο “ΠΥΘΑΓΟΡΑ”), 2 ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων, 1 ΔΕ Νυχτοφυλάκων, 1 ΔΕ Τεχνίτης Γενικών Καθηκόντων (ΔΕ Ηλεκτρολόγων), 1 ΥΕ Καθαριστών/τριών.

Περισσότερες πληροφορίες  ΕΔΩ