14 θέσεις καθηγητών μουσικής στο δήμο Χαλκηδόνος

Την πρόσληψη 14 εκπαιδευτικών καλλιτεχνικών ειδικοτήτων, και συγκεκριμένα μουσικών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, αποφάσισε ο Δήμος Χαλκηδόνος για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου κατά τη διδακτική περίοδο 2016 – 2017, το οποίο εδρεύει στα Κουφάλια. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Ειδικότερα η προθεσμία αρχίζει στις 2 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 12 Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ