Καταργήθηκε η οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Με τροπολογία που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, το οποίο ψηφίστηκε χτες στη Βουλή καταργείται η οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια των τομέων του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΜΜΕ (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία, «η ρύθμιση αυτή κρίνεται επιβεβλημένη, ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΜΜΕ (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)».