23ο Διεθνές Συμπόσιο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στο ΑΠΘ

Το 23ο Διεθνές Συμπόσιο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2017 και διοργανώνεται από τον Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ.

Οι επιστημονικές περιοχές που καλύπτονται από το Συμπόσιο αφορούν τη Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, όπως σύνταξη, φωνητική, φωνολογία, μορφολογία, κοινωνιογλωσσολογία, ψυχογλωσσολογία, πραγματολογία, ιστορική γλωσσολογία, γλωσσική κατάκτηση/εκμάθηση, γλωσσική επεξεργασία, υπολογιστική γλωσσολογία, και διδασκαλία μητρικής ή δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Το Συμπόσιο απευθύνεται σε επιστήμονες γλωσσολόγους, καθώς και σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που ασχολούνται με γλωσσική διδασκαλία. Επίσης, απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, καθώς τους δίνει τα ερεθίσματα για περαιτέρω σπουδές στον χώρο της γλωσσολογίας και της διδασκαλίας γλωσσών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή, τους προσκεκλημένους ομιλητές κ.ά. http://www.enl.auth.gr/istal23/index.html .