27 θέσεις εργασίας στη Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Εμπορικής Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς (ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ), που εδρεύει στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε ο Δήμος Καλαμαριάς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από αύριο 1η Απριλίου και για 10 ημέρες.

Σχετικό πίνακα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα, όπως και τα κριτήρια επιλογής, θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Καλαμαριάς.