35 δικαστικοί υπάλληλοι διορίζονται σύμφωνα με απόφαση του νέου υπουργού Δικαιοσύνης

Η πρώτη απόφαση του νέου υπουργού Δικαιοσύνης, Σταύρου Κοντονή είναι ο διορισμός τριαντά πέντε δικαστικών υπαλλήλων.

Με απόφαση του νέου υπουργού Δικαιοσύνης, Σταύρου Κοντονή, διορίζονται 35 επιτυχόντες της 1ΕΓ/2016 προκήρυξης, σε κενές οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων.

Οι διορισμοί αφορούν τον κλάδο γραμματέων στον τομέα των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας και τον τομέα των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.