Στο πρόγραμμα Erasmus «Προωθώντας την εκπαίδευση και την πολιτιστική κληρονομιά» το 37ο δημοτικό Θεσσαλονίκης

Στο πρόγραμμα Erasmus + με τίτλο «Προωθώντας την εκπαίδευση και την πολιτιστική κληρονομιά» συμμετέχει για πρώτη φορά, το 37ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για ένα σχέδιο σύμπραξης σχολείων διαφόρων χωρών της Ευρώπης.

Τα σχολεία που συμμετέχουν είναι τα:

1. EB1/PE de Câmara de Lobos, Madeira, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

2. ZPO Szkola Podstawowa w Strawczynie, ΠΟΛΩΝΙΑ

3. 37ο Δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης, ΕΛΛΑΔΑ

4. Istituto Comprensivo, Ponzano Veneto, ΙΤΑΛΙΑ

5. Pia Bratianu, Secondary School, Βucharest, ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3/9/2018 – 2/9/2020

ΣΤΟΧΟΙ του προγράμματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες –εκπαιδευτικούς και μαθητές- την ευκαιρία να

  • μάθουν περισσότερα για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό,

  • να ανταλλάξουν καλές πρακτικές,

  • να εμπλουτίσουν τα σχολεία τους με νέες ιδέες

  • καθώς και να προωθήσει την έννοια της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών κοινοτήτων της Ευρώπης.

Το πρόγραμμα εποπτεύεται από το Ι.Κ.Υ και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

https://www.facebook.com/ErasmusPlusmulticultureheritage37PrimThessGreece/