4 προσλήψεις στη ΔΕΗ στο Συγκρότημα Αλιάκμονα

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποψηφιότητα συμπληρώνοντας την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση στην υπηρεσιακή Μονάδα του ΥΗΣ Σφηκιάς (Γραμματεία – τηλέφωνο 23310 44040) από 22/04/16και για πέντε εργάσιμες ημέρες μέχρι28/04/2016 Κατά τη διαδικασία της επιλογής και πέραν της καταλληλότητας του κάθε υποψήφιου για τιςανάγκες του ΥΗΣ Σ-Α, θα λαμβάνεται υπόψη ενδεικτικά και ΟΧΙ περιοριστικά, κριτήρια όπως: –    Εντοπιότητα –    Ανεργία και Χρονικό διάστημα αυτής –    Στοιχεία Οικογενειακής Κατάστασης –    Προηγούμενη Εμπειρία στη ΔΕΗ εντός 3 χρόνων Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή της Επιχείρησης.  Εφιστούμε την προσοχή στους συμμετέχοντες ότι οι προσλήψεις αφορούν ανειδίκευτους εργάτες και όχι άλλη ειδικότητα.  Η επαναπρόσληψη των ατόμων αποκλείεται πριν παρέλθουν 12 μήνες από τη λήξη προηγούμενης απασχόλησης