Έως 4 Σεπτεμβρίου πρέπει να καταθέσουν μηχανογραφικό μαθητές με σοβαρές ασθένειες

Από τις 25 Αυγούστου έως και τις 4 Σεπτεμβρίου θα μπορούν να υποβάλλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου παιδείας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕΠΘ, «οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις καλούνται να υποβάλουν από 25 Αυγούστου 2017 μέχρι και 4 Σεπτεμβρίου 2017 ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις Τμημάτων και Σχολών που επιθυμούν για να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων.

H εφαρμογή του μηχανογραφικού δελτίου θα είναι προσβάσιμη κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες όλο το 24ωρο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:

https://exams-severeillness.it.minedu.gov.gr/