70 θέσεις εργασίας στην ΕΥΑΘ

Ανακοινώνεται με την προκηρυξη του ΑΣΕΠ 4Κ/2017, η πρόσληψη με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα (70) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ)

Οι προσλήψεις αφορούν αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εβδομήντα (70) θέσεις και συγκεκριμένα τους κλάδους και τις ειδικότητες: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Δομικών Έργων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Συγκολλητή Μετάλλων και Με-ταλλικών Συσκευών, ΔΕ Τεχνικού (τομέα Ηλεκτρολογικού), ΔΕ Τεχνικού (τομέα Ηλεκτρονικού), ΔΕ Τεχνικού (τομέα Μηχανολογικού), ΔΕ Υδραυλικού, ΔΕ Χειριστών Χωματουργικών και Ανυψωτικών Μηχανημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ