73 προσλήψεις από τη ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα Κοζάνης

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 73 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.), που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα του Νομού Κοζάνης, για τις Μονάδες του Νομού Κοζάνης. Αιτήσεις υποβάλλονται έως 28 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ. Οσον αφορά τις θέσεις πρόκειται για:

  • 12 ΔΕ Οδηγών, Μηχανοδηγών Χειριστών
  • 7 ΔΕ Βοηθών Οδηγών, Μηχανοδηγών Χειριστών
  • 14 ΔΕ Οδηγών Χωματουργικών Οχημάτων
  • 40 ΔΕ Φυλάκων