Αυστηρότερες ποινές για το ξέπλυμα «βρόμικου» χρήματος

Επανακαθορίζεται προς το αυστηρότερο το νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά τις ευθύνες νομικών προσώπων από αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος), όπως προβλέπεται σε σχετική τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή.

Οι σχετικές διατάξεις υπογράφονται από τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, τον υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή και τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο.

Μεταξύ άλλων, αυξάνονται τα ανώτατα όρια των επιβαλλόμενων διοικητικών προστίμων, διευρύνεται ο κύκλος των προσώπων για τα οποία καθιερώνονται σχετικές ευθύνες κ.λπ.

Ειδικότερα, στην τροπολογία, στην οποία αναφέρεται χαρακτηριστικά (στις συνοδευτικές εκθέσεις) ότι «επανακαθορίζεται το πεδίο εφαρμογής της διάταξης», ορίζονται και τα εξής:

– Καθιερώνεται η ευθύνη και των νομικών οντοτήτων, πέραν των νομικών προσώπων. Στοιχειοθετείται, ειδικότερα, η ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων για όλες τις περιπτώσεις τέλεσης βασικών αδικημάτων του προαναφερόμενου νόμου, καθώς και για την τέλεση των πράξεων για λογαριασμό του νομικού προσώπου ή της οντότητας.

Όπως αναφέρεται, προκειμένου να καλυφθεί το κενό της μη επιβολής κυρώσεων σε νομικά μορφώματα, τα οποία δεν έχουν (ή δεν έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα), καθιερώνεται η επιβολή των κυρώσεων και σε νομικές οντότητες.

– Θεσπίζεται η ευθύνη του εντολοδόχου νομικών προσώπων και οντοτήτων.

Έτσι, όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, καταλαμβάνεται κάθε περίπτωση που το βασικό αδίκημα τελείται από ενδιάμεσο πρόσωπο, προς το οποίο είχε δοθεί εντολή προς χειρισμό υποθέσεων του νομικού προσώπου ή της οντότητας και το πρόσωπο αυτό μπόρεσε να τελέσει το αδίκημα για όφελος ή για λογαριασμό του νομικού προσώπου, χάρη στην έλλειψη εποπτείας και ελέγχου.

– Επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις και σε φυσικό πρόσωπο που είναι ηθικός αυτουργός ή συνεργός στις πράξεις που τελούνται προς όφελος ή για λογαριασμό νομικών προσώπων κ.λπ.

– Αυξάνεται το ανώτατο όριο των επιβαλλόμενων διοικητικών προστίμων στο ποσό των 10 εκατ. ευρώ καταργούμενης της διακύμανσης αυτού στα 5 ή 2 εκατ. ευρώ ανάλογα με το αν πρόκειται για υπόχρεο ή μη υπόχρεο πρόσωπο. Επίσης, αυξάνεται το ανώτατο όριο (από 1 στα 5 εκατ. ευρώ) του διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται όταν από έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου καθίσταται δυνατή η τέλεση των αξιόποινων πράξεων από κατώτερο στέλεχος ή από εντολοδόχο του νομικού προσώπου ή της οντότητας.

– Ορίζεται ότι οι κυρώσεις επιβάλλονται από την αρμόδια εποπτική αρχή όταν πρόκειται για υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή οντότητα και από το Σώμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) όταν πρόκειται για μη υπόχρεο πρόσωπο ή οντότητα.

πηγή: naftemporiki.gr