Η αυθαίρετη δόμηση στο επίκεντρο της συνάντησης του Γ. Δημαρά με περιβαλλοντικές οργανώσεις

Για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου σχετικά με τις αστικές αναπλάσεις, την αντιμετώπιση της αυθαίρετης και εκτός σχεδίου δόμησης και σε προστατευόμενες περιοχές και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας συζήτησαν οι εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων με τον υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Δημαρά.

Στη συνάντηση που έγινε χτες, Τρίτη 9 Οκτωβρίου, συμμετείχαν εκπρόσωποι της WWF, της GREENPEACE, του δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης και της Ελληνικής Εταιρίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

Συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα όπως η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις αστικές αναπλάσεις, η αντιμετώπιση της αυθαίρετης και εκτός σχεδίου δόμησης και σε προστατευόμενες περιοχές, όπως τα δέλτα ποταμών, η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η αποτελεσματική προστασία των βιότοπων και υγρότοπων της χώρας. Όπως επίσης, η αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού εγκλήματος και η αποτελεσματική φύλαξη της φύσης, η προστασία των υδατικών πόρων, καθώς και οι σοβαρές συνέπειες από τις εξορύξεις υδρογονανθράκων.

Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων είχαν την ευκαιρία να θέσουν τις θέσεις και τις προτάσεις τους στον Υφυπουργό, ο οποίος δεσμεύθηκε να τις εξετάσει προσεκτικά, εκφράζοντας την επιθυμία του να συνεχιστεί ο γόνιμος διάλογος μαζί τους και το επόμενο διάστημα.