Ανακοίνωση του νοσοκομείου Παπαγεωργίου για το βακτήριο της λεγιονέλλας

«Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου διενεργεί συστηματικούς ελέγχους για την ενδεχόμενη ανίχνευση λεγιονέλλας στο δίκτυο ύδατός του, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνονται συστηματικά όλα τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής φύσης» αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση.

Από το νοσοκομείο αναφορικά με τα ζητήματα που έχει θέσει η ΠΟΕΔΗΝ, μέσω δελτίου Τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επισημαίνεται ότι:
Το δίκτυο ύδρευσης του Νοσοκομείου με το σύνολο των υδραυλικών εγκαταστάσεων και του αντίστοιχου εξοπλισμού του συντηρείται συστηματικά, ενώ η ανίχνευση λεγιονέλλας δεν φάνηκε να οφείλεται σε πλημμελή συντήρησή του. Επιπλέον, το Νοσοκομείο διαθέτει από το 2013 σύγχρονο μηχάνημα παραγωγής και αυτόματης δοσιμετρίας διοξειδίου του χλωρίου στο δίκτυο ζεστών νερών χρήσης, το οποίο προμηθεύτηκε με ίδια έσοδα.
Η συντήρηση των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων πραγματοποιούνταν πάντα και εξακολουθεί να πραγματοποιείται, κατά προτεραιότητα, ανεξαρτήτως οικονομικών δυσχερειών ή διεκδικήσεων του Νοσοκομείου από το Υπουργείο.
Κανένα κρούσμα νοσοκομειακής λοίμωξης από λεγιονέλλα δεν έχει παρατηρηθεί στο Νοσοκομείο, στο εν λόγω χρονικό διάστημα.
Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται, ως είθισται, σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας, ενώ τα μέτρα πρόληψης ελήφθησαν άμεσα με τη γνωστοποίηση των μικροβιολογικών αποτελεσμάτων, ως όφειλαν, για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εμφάνισης κρούσματος νοσοκομειακής λεγιονέλλωσης.
Τα θετικά δείγματα ανευρέθησαν στο δίκτυο διανομής ζεστών νερών χρήσης, το οποίο είναι αποκλειστικά εσωτερικό δίκτυο του Νοσοκομείου και συνεπώς δεν τίθεται θέμα κινδύνου για τους κατοίκους της γύρω περιοχής, αλλά ούτε και για Νοσοκομεία, συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο παροχής νερού.
Σε καμία περίπτωση δεν κινδυνεύουν ασθενείς σε άλλα Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, τόσο για τεχνικούς λόγους (αποκλειστικό εσωτερικό δίκτυο διανομής ζεστών νερών του Νοσοκομείου), όσο και εξαιτίας του γεγονότος ότι η λοίμωξη από λεγιονέλλα δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Τέλος, τονίζεται ότι η συνολική διαχείριση της ανίχνευσης λεγιονέλλας στο δίκτυο διανομής ζεστών νερών, είναι η ενδεικνυόμενη από την ελληνική νομοθεσία και έχει ως στόχο την προστασία των ασθενών και του συνόλου των εργαζομένων στο Νοσοκομείο