Ανακοίνωση του ΟΑΣΘ για τους πρωτοετείς φοιτητές

Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να επιδεικνύουν οι πρωτοετείς φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ προκειμένου να τους παρέχεται το δικαίωμα καταβολής μειωμένου κομίστρου ανακοίνωσε ο ΟΑΣΘ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι πρωτοετείς φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, δικαιούνται μειωμένου εισιτηρίου με την επίδειξη:

  1. της βεβαίωσης εγγραφής τους στο οικείο ίδρυμα και
  2. της αστυνομικής τους ταυτότητας,

Η συγκεκριμένη διευκόλυνση παρέχεται έως την 30η Νοεμβρίου 2018, προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών έκδοσης της ακαδημαϊκής ταυτότητας, η οποία και παρέχει το δικαίωμα καταβολής μειωμένου κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όσο διάστημα αναγράφεται επί αυτής.

Για τη μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς με μειωμένο κόμιστρο, οι υπόλοιποι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ των ελληνικών ιδρυμάτων), οφείλουν να επιδεικνύουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.