Αναλυτικά οι 80 θέσεις μονίμων που θα προκηρυχθούν από την ΕΥΑΘ

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 80 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.). Πρόκειται για θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης.
Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων ΕΔΩ