Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις του οι εργαζόμενοι του ΟΛΘ

Την αναστολή των κινητοποιήσεων τους αποφάσισαν οι εργαζόμενοι του ΟΛΘ μετά την απόφαση της διοίκησης να παρατείνει ουσιαστικά μέχρι τον Ιούνιο του 2019 την επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας υπαλληλικού προσωπικού.

Στην απάντησή τους προς της διοίκηση του ΟΛΘ, η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας και οι Σύλλογοι και Σωματεία Υπαλλήλων αναφέρουν: Η απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Λ.Θ. ΑΕ στις 30/1/2019, συνιστά ουσιαστικά  παράταση ισχύος της Επιχ. Σ.Σ.Ε. Υπαλληλικού Προσωπικού  έως τις 30/6/2019, την οποία και κατ΄ αρχήν αποδεχόμαστε,  με την επιφύλαξη  όμως, ότι, εάν η διαπραγματευτική διαδικασία για Γ.Κ.Π. που είναι σε εξέλιξη, εμφανίσει προβλήματα και καθυστερήσεις μέχρι τις 15/3/2019, τότε:

–ή θα προχωρήσουμε σε αναδιάταξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας με προτεραιότητα τη συζήτηση για την Επιχ. Σ.Σ.Ε.

–ή θα δοθεί  νέα παράταση ισχύος της Επιχ.  Σ.Σ.Ε. Υπαλληλικού Προσωπικού».