Αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την εξίσωση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων με τις εμπορικές τιμές, καθώς το οικονομικό επιτελείο έκανε χθες το πρώτο βήμα για την υλοποίηση, έως το τέλος Δεκεμβρίου, της μνημονιακής δέσμευσης που θα ανάψει το «πράσινο φως» για το νέο σύστημα από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Ειδικότερα, με απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου ενεργοποιείται η διάταξη του άρθρου 71 του ν. 4484/2017 με την οποία προβλέπεται η σύσταση ενδεκαμελούς Διαρκούς Επιτροπής, με πρόεδρο τον υπουργό Οικονομικών για τον συντονισμό των δράσεων που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος αξιών ακινήτων, ώστε να επιτευχθεί μια κατά το δυνατόν ακριβέστερη προσέγγιση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων με τις πραγματικές αγοραίες τιμές τους.

Με το νέο σύστημα ουσιαστικά θα θεσπιστούν νέες τιμές ζώνης και νέοι αυξητικοί και μειωτικοί συντελεστές, βάσει των οποίων θα προσδιορίζονται οι φορολογητέες αξίες των ακινήτων σε επίπεδα όσο το δυνατόν πιο κοντά στις πραγματικές τιμές τους.

Θα πρέπει βέβαια να αναφερθεί ότι το έργο φαντάζει ιδιαίτερα δύσκολο και δεν αποκλείεται την τελευταία στιγμή και πάλι, λίγο πριν από την εκπνοή του τρέχοντος έτους, να αποφασιστεί να γίνει μια επικαιροποίηση των τιμών ζώνης των ακινήτων.

Για να αποφευχθεί πάντως το ενδεχόμενο αυτό, στο υπουργείο Οικονομικών άρχισε ένας νέος αγώνας δρόμου και η κα Παπανάτσιου, με την εν λόγω απόφασή της (υπ’ αριθμ. 0001234ΕΞ/12.9. 2017), καλεί μάλιστα τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής να συνεδριάζουν όσο συχνά απαιτείται, προκειμένου να μη χαθούν τα χρονοδιαγράμματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον για μην υπάρξουν αποκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί με τους δανειστές, όπως το έχει ήδη παρουσιάσει η «Ν», θα πρέπει:
*  στο τέλος Νοεμβρίου 2017 να έχει εξασφαλιστεί ο πλήρης προσδιορισμός της ακίνητης ιδιοκτησίας μέσω του υφιστάμενου κτηματολογίου και μέσω διασταυρωτικού ελέγχου όλων των ιδιοκτησιακών συμφερόντων με όλες τις μεμονωμένες ιδιοκτησίες
*  στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 να έχει θεσπιστεί η νομοθεσία για την ευθυγράμμιση των φορολογητέων αξιών των ακινήτων με τις τιμές αγοράς.  Υπό την προϋπόθεση δε ότι όλα θα τηρηθούν κατά γράμμα θα πρέπει έως το τέλος Μαρτίου να έχουν εκδοθεί και τα εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΝΦΙΑ του έτους 2018 με βάση τις νέες φορολογητέες τιμές.

Αναγκαία προϋπόθεση φυσικά για να ισχύσει το νέο σύστημα είναι η δημιουργία της αναγκαίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εκτίμηση της αξίας των ακινήτων, η οποία μάλιστα θα πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2017.

Τρόπος λειτουργίας

Με βάση το κείμενο της εν λόγω απόφασης, ο πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να προσκαλεί κατά την κρίση του στις συνεδριάσεις κυβερνητικά στελέχη και φορείς του δημοσίου τομέα, υπηρεσιακούς παράγοντες, ειδικούς εμπειρογνώμονες, φορείς του ιδιωτικού τομέα και άλλα πρόσωπα που μπορούν να συνεισφέρουν στην καλύτερη εκτέλεση του έργου της, ενώ η Επιτροπή για την υποβοήθηση του έργου της ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες και ενημερώνεται με εισηγήσεις από τα αρμόδια υπουργεία.

Οι δράσεις, που θα συντονίζει η Επιτροπή, περιλαμβάνουν την αξιοποίηση μιας βάσης δεδομένων με την ονομασία «Τράπεζα Αξιών Ακινήτων», που έχει δημιουργηθεί στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων», προκειμένου τα στοιχεία που θα συγκεντρώνονται διαρκώς σε αυτήν να αποτελούν το υπόβαθρο ενός σύγχρονου ψηφιακού συστήματος εκτίμησης ακινήτων, μέσω του οποίου θα επιδιώκεται η όσο το δυνατόν πιστότερη προσέγγιση των αγοραίων τιμών των ακινήτων.

Επισημαίνεται ότι στη Διαρκή Επιτροπή μετέχουν οι εξής:
α) Ο υπουργός Οικονομικών, ως πρόεδρος,
β) ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών,
γ) ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας,
δ) ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του υπουργείου Οικονομικών,
ε) ο γενικός γραμματέας Υποδομών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
στ) ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
ζ) ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος,
η) ο πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,
θ) ο πρόεδρος της εταιρείας «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.»,
ι) ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
ια) ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος,
ιβ) ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος, ως µέλη της Επιτροπής.
Το έργο της Επιτροπής ολοκληρώνεται με την πρόταση του συστήματος καθορισμού τιμών ζώνης και συντελεστών προσδιορισμού των αξιών ακινήτων, που θα πρέπει να αντανακλούν κατά το δυνατόν τις αγοραίες τιμές, όπως επίσης με την πρόταση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων.

Διασφάλιση των εσόδων

Σε περίπτωση που οι νέες τιμές ακινήτων οδηγήσουν σε μικρή πτώση των εσόδων του ΕΝΦΙΑ, σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα 2,65 δισ. ευρώ, θα διευρυνθεί η φορολογητέα βάση του φόρου και οι συντελεστές υπολογισμού του θα προσαρμοστούν για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος των εσόδων και να διατηρηθεί ο φορολογικά ουδέτερος χαρακτήρας της μεταρρύθμισης.

πηγή: naftemporiki.gr