Αντίθετη η παράταξη «Θεσσαλονίκη – Ανοιχτή Πόλη» στην πρόταση του Μπουτάρη για δάνειο 37,5 εκατ. ευρώ

Την αντίθεσή της στην πρόταση του δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη για δάνειο ύψους 37,5 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εκφράζει με ανακοίνωση της η δημοτική παράταξη “Θεσσαλονίκη-Ανοιχτή Πόλη”.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση ο «δήμαρχος Θεσσαλονίκης έφερε την πρόταση βιαστικά και χωρίς προηγούμενη διαβούλευση την πρότασή του για το δάνειο με στόχο όπως δηλώνεται στην πρόταση προς την οικονομική επιτροπή, την διάθεση του σε έργα που θα βελτιστοποιούν τη ζωή των πολιτών της Θεσσαλονίκης.»

Η δημοτική παράταξη «Θεσσαλονίκη-Ανοιχτή Πόλη» «δηλώνει την αντίθεσή της και θέτει τα κριτήρια για μια ουσιαστική συζήτηση επί του θέματος όπως η ύπαρξη ενός οραματικού σχεδίου για την πόλη που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών της, η επιλογή των έργων με βάση το στάδιο προμελέτης, την τεχνική περιγραφή, την κοστολόγηση, το χρονοδιάγραμμα, την οικονομική, κοινωνική ή και περιβαλλοντική ανταποδοτικότητά τους αλλά και την αποδοχή τους από την Κοινωνία των Πολιτών».

Επίσης υπογραμμίζεται ότι  «θα πρέπει να τεκμηριωθεί η δυνατότητα αποπληρωμής του δανείου λαμβάνοντας υπόψη τις ήδη υπάρχουσες οικονομικές εκκρεμότητες του δήμου ώστε η λήψη του παρόντος δανείου να μην θέσει σε κίνδυνο την οικονομική κατάσταση του Δήμου και να μην εγκλωβίσει επί μακρόν την μελλοντική κοινωνική και αναπτυξιακή του πορεία».