Απάντηση Πιέρ Μοσκοβισί στον Δ. Παπαδημούλη για τους «φορολογικούς παραδείσους»

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν διά του αρμοδίου Επιτρόπου της για θέματα Οικονομικών, Νομισματικών Υποθέσεων και Φορολογίας, Πιερ Μοσκοβισί, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, σχετικά με τη διακίνηση κεφαλαίων του προϋπολογισμού της ΕΕ ή των δημόσιων ευρωπαϊκών τραπεζών (ΕΤΕπ και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης) μέσω φορολογικών παραδείσων –θέμα για το οποίο ο Επίτροπος είχε προαναγγείλει (12/2/2018) πρόταση της Κομισιόν, ώστε να σταματήσει.

Στην απάντησή του ο Π. Μοσκοβισί επισημαίνει ότι η Κομισιόν έχει διεξάγει «μια πολύ σθεναρή εκστρατεία για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, μεταξύ άλλων μέσω σειράς νομοθετικών πρωτοβουλιών», και «παρακολουθεί συνεχώς τα εργαλεία της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι αποτελεσματικά για την εξασφάλιση δίκαιης φορολογίας». Ο ίδιος κάνει λόγο για ένα «επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό» από πλευράς ΕΕ, που «έχει περιληφθεί στις συστάσεις για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο», δηλαδή τον κύκλο συντονισμού της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής εντός της ένωσης.

Στην ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για τον αν η Κομισιόν «σκοπεύει να εκπονήσει μελέτη επιπτώσεων για τη ζημία από τα ως άνω κεφάλαια που διακινήθηκαν μέσω φορολογικών παραδείσων τα προηγούμενα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων και ευρωπαϊκών χωρών που αντιμετωπίζουν τη σχετική κατηγορία», ο Π. Μοσκοβισί απαντά, κάνοντας λόγο για «μεγάλη κλίμακα καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών που πρέπει να αντιμετωπιστούν», ωστόσο σημειώνει πως «ο χαρακτήρας της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο τον ποσοτικό τους προσδιορισμό».

Στην ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για το αν η Κομισιόν «σκοπεύει να προχωρήσει στη διεύρυνση της «μαύρης λίστας», συμπεριλαμβάνοντας και κράτη μέλη της ΕΕ που χαρακτηρίζονται από διάφορους οργανισμούς ως φορολογικοί παράδεισοι (π.χ. Oxfam)», ο Π. Μοσκοβισί απαντά πως «τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν καλύπτονται από τη διαδικασία κατάρτισης του καταλόγου της ΕΕ δεδομένου ότι πρόκειται για εξωτερικό μέσο». «Ωστόσο, βρίσκονται υπό διαρκή αναθεώρηση από την Επιτροπή και την ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» και πληρούν ήδη τα κριτήρια εγγραφής στον κατάλογο», συμπληρώνει.

Τέλος, στην ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για το «ποια εποπτική διαδικασία θα ακολουθήσει η Κομισιόν ώστε να ελεγχθεί κατά πόσον οι χώρες που πέρασαν από τη μαύρη στη γκρίζα λίστα υλοποιούν τις δεσμεύσεις τους αναφορικά με τα φορολογικά ζητήματα», ο Π. Μοσκοβισί απαντά πως η Κομισιόν «θα παρακολουθεί στενά τη διαδικασία ελέγχου των περιοχών δικαιοδοσίας τρίτων χωρών οι οποίες έχουν δεσμευτεί να συμμορφωθούν με τα κριτήρια στα οποία βασίζεται ο κατάλογος της ΕΕ», θυμίζοντας ότι «τα κράτη μέλη ζήτησαν επίσης τη σύμφωνη γνώμη των περιοχών δικαιοδοσίας που έχουν δεσμευτεί για να δημοσιεύσουν τις επιστολές δέσμευσής τους».