ΑΠΘ: Εβδομάδα επιμόρφωσης για την υποστήριξη της πρόσβασης των νέων προσφύγων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Το Τμήμα Eυρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Αριστοτέλειου ΠανεπιστημίουΘεσσαλονίκης,με την υποστήριξη του Δικτύου Ουτρέχτης (Utrecht Network),διοργανώνειτηνΕβδομάδα ΕπιμόρφωσηςΠροσωπικούγια την «Υποστήριξη της πρόσβασης των νέων Προσφύγων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, την Επιμόρφωση και την Εργασία»(«Staff Training on Pathways of Institutional Support for Young Refugees Access to Higher Education, Training and Employment») από την Τρίτη 18 έως την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019, στο ΑΠΘ.

Στην Εβδομάδα Επιμόρφωσης θα συμμετάσχουν 30 μέλη ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού Πανεπιστημίωναπό 14 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία είτε ήδη εμπλέκονται σε δράσειςκαι πρωτοβουλίες που αφορούν πρόσφυγες φοιτητές και ερευνητές είτε ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν αντίστοιχες στα Ιδρύματά τους.

Η Εβδομάδα Επιμόρφωσηςστοχεύει στη βελτίωση της ικανότητας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων να βοηθούν τους πρόσφυγες φοιτητές και ερευνητές,οι οποίοι απευθύνονται σε αυτά για υποστήριξη σε ακαδημαϊκό πλαίσιο.

Η επιμόρφωση των συμμετεχόντων θα βασιστεί στα προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την πρώτη αντίστοιχηΕβδομάδα, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας τον Ιούνιο του 2018.

Η εμπειρία του ΑΠΘ προέρχεται από το Πρόγραμμα S.U.C.RE. (SupportingUniversity Community pathways for REfugees-migrants-http://sucre.auth.gr/), με το οποίοεπιτεύχθηκαν: α) η δημιουργία απαραίτητων οδηγιών και εκπαιδευτικού υλικού που θα επιτρέψει σε όλους τους ενδιαφερομένους να διευκολύνουν την ενσωμάτωση των προσφύγων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και β) ηανάλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα για τη σωστή ενσωμάτωση προσφύγων φοιτητών και ερευνητών.

Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Επιμόρφωσης, θα διερευνηθούν τρόποι αντιμετώπισης ποικίλων θεμάτων,όπως η αναγνώρισητης πρότερης μάθησηςτων προσφύγων, φοιτητών και ερευνητών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εισόδου τουςστα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ευρώπης, οι τυχόν διοικητικές και οικονομικές δυσχέρειες, τα γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια, καθώς και οι ευκαιρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε διάφορα πλαίσια. Επιπλέον, θα δοθεί έμφαση σε ζητήματα απασχολησιμότητας των προσφύγων, αλλά και στον εντοπισμότων περαιτέρω προκλήσεων του παρόντος και του μέλλοντος.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνεδρίες, αλλά και εργαστήρια (workshops)με τη συμμετοχή Καθηγητών και διοικητικού προσωπικού του ΑΠΘ, καθώς επίσης και ειδικών και εμπειρογνωμόνωναπό διάφορους εθνικούς και διεθνείς φορείς, όπως το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (EuropeanCentrefortheDevelopmentofVocationalTraining- CEDEFOP), τον Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά και από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα που υλοποιούν σχετικά προγράμματα, όπως τα Πανεπιστήμια της Κολωνίας, της Ουτρέχτης και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα επισκεφτούν τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Γιατροί του Κόσμου, SolidarityNow, ΝΑΟΜΙ και Οικόπολις και θα ενημερωθούν αναφορικά με τις δράσεις τους, ενώ την Πέμπτη 20 Ιουνίου2019,με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων,θα πάρουν μέρος σε εκδηλώσεις που διοργανώνουν διάφορες ΜΚΟ στην πόλη.

Δίκτυο Ουτρέχτης
Το Δίκτυο Ουτρέχτης (http://www.utrecht-network.org/) είναι ένα ευρωπαϊκό διευρυμένο Δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν 32 Πανεπιστήμια από 27 χώρες, με στόχο τη συνεργασία στο πλαίσιο της διεθνοποίησης.
Εντός του Δικτύου υποστηρίζεται η κινητικότητα των φοιτητών, του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού,ενώ υποβάλλονται προτάσεις για ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα μετά από συνεργασία των μελών του.