Άρειος Πάγος: Μόνο με συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να παραταθεί το όριο συνταξιοδότησης των δικαστικών

Ομόφωνα η Ολομέλεια των εισαγγελέων του Αρείου Πάγου υπό την προεδρία της Ξένης Δημητρίου αποφάσισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ότι δεν μπορεί τώρα να παραταθεί το όριο συνταξιοδότησης των δικαστών και εισαγγελέων, εάν δεν προηγηθεί συνταγματική αναθεώρηση που να το προβλέπει.

Αναλυτικότερα, οι 12 ανώτατοι εισαγγελικοί λειτουργοί ομόφωνα δέχθηκαν την εισήγηση του αντεισαγγελέα Κωνσταντίνου Παρασκευαΐδη η οποία ήταν αρνητική για την παράταση -τώρα- του ορίου συνταξιοδότησης.

Οι εισαγγελικοί λειτουργοί περιλαμβανομένης και της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου, αποφάσισαν:

” Η Ολομέλεια ομόφωνα εκφράζει την άποψη ότι τυχόν αύξηση των ορίων ηλικίας των δικαστικών λειτουργών μπορεί να γίνει στα πλαίσια αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος κατ΄ άρθρο 110 αυτού, μεταξύ των οποίων θα περιλαμβάνεται και το άρθρο 88 παρ. 5 του ισχύοντος Συντάγματος”.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ, στη συνέχεια, οι εισαγγελείς εξέφρασαν δύο απόψεις για την περίπτωση που υλοποιηθεί η συνταγματική αναθεώρηση. Συγκεκριμένα, οι 6 αντεισαγγελείς (δεχόμενοι την εισήγηση του κ. Παρασκευΐδη) υποστήριξαν ότι εάν γίνει αναθεώρηση του Συντάγματος, τότε πρέπει να γίνει παράταση του ορίου συνταξιοδότησης, καθώς έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα από το 2001 που έγινε η τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, ενώ οι άλλοι 6 εξέφρασαν την άποψη ότι η οποία συζήτηση για το θέμα της παράτασης του ορίου συνταξιοδότησης είναι τώρα άκαιρη και σε περίπτωση που υλοποιηθεί η συνταγματική αναθεώρηση θα πρέπει να συγκληθεί εκ νέου η Ολομέλεια για να λάβει απόφαση σύμφωνα με τις νέες κρατούσες συνθήκες.

Να σημειωθεί ότι η διοικητική Ολομέλεια των αρεοπαγιτών, συνεχίζεται.