ΑΣΕΠ: Πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν για τις 36 μόνιμες προσλήψεις στα ΕΛΤΑ

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Κ/2016 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2/18-03-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα έξι (36) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), κλάδου Δ.Ε. Διανομέων, στα Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε. υποβλήθηκαν συνολικά 3.172 αιτήσεις.