Μπλόκο στη διανομή προϊόντων της ΣΕΚΑΠ στην ελληνική αγορά από το Τελωνείο Ξάνθης

Να μπλοκάρει τη διανομή των προϊόντων της ΣΕΚΑΠ στην ελληνική αγορά αποφάσισε το Τελωνείο Ξάνθης, σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από κύκλους της εταιρίας, σε συνέχεια της πρόσφατης επικύρωσης, από το Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής, του προστίμου, ύψους 38,2 εκατ. ευρώ, που επιβλήθηκε στην καπνοβιομηχανία για τελωνειακές παραβάσεις σε εξαγωγές του 2008. Οι ίδιες πηγές εξηγούσαν ότι η εμπλοκή προκύπτει, επειδή μετά τη δικαστική απόφαση επικύρωσης του προστίμου, το Τελωνείο αρνείται να δεχτεί την πίστωση φόρου των 28 ημερών, που ο Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας παραχωρεί στις καπνοβιομηχανίες, προκειμένου να διανείμουν στην ελληνική αγορά τα προϊόντα τους.

Για αυτό τον λόγο, οι καπνοβιομηχανίες καταθέτουν, όπως προβλέπεται, εγγύηση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Ωστόσο, παρότι η ΣΕΚΑΠ έχει καταθέσει εγγύηση άνω των 4 εκατ. ευρώ και ταυτόχρονα έχει υποβάλει αίτηση αναστολής των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, το Τελωνείο, μετά την απόφαση του δικαστηρίου που επικύρωσε το πρόστιμο, αρνείται την πίστωση, ζητώντας την άμεση καταβολή του.

Για το ίδιο θέμα, πηγές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σημείωναν πως η εγγύηση που έχει κατατεθεί από την εταιρεία, έχει σε μεγάλο βαθμό καλυφθεί από προηγούμενες συναλλαγές, για τις οποίες δεν έχει παρέλθει η προθεσμία αποδέσμευσης των τεσσάρων εβδομάδων, που προβλέπει ο νόμος, με αποτέλεσμα, μετά και την έκδοση της δικαστικής απόφασης, η οποία είναι εκτελεστή, και όσο αυτή δεν έχει ανασταλεί, να απαιτούνται κατά νόμο πρόσθετες εγγυήσεις, εφόσον το διαθέσιμο υπόλοιπο της εγγύησης δεν επαρκεί για τις μελλοντικές της συναλλαγές.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη, πηγές προερχόμενες από τη ΣΕΚΑΠ, η οποία απασχολεί 170 εργαζομένους, δήλωσαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι “η συγκεκριμένη απόφαση αναπόφευκτα οδηγεί την εταιρεία σε συνθήκες οικονομικού στραγγαλισμού” και ότι “θα επιφέρει ανεπανόρθωτη ζημία”.
Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο των 38,2 εκατ. ευρώ, σημαντικό ποσοστό του οποίου αφορά προσαυξήσεις, έχει να κάνει με τελωνειακές παραβάσεις σε εξαγωγές του 2008. Η ΣΕΚΑΠ εξαγοράστηκε από τον όμιλο του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη το 2013, μέσω της εταιρείας Donskoy Tabak.