«Χάσμα Αριστεράς και Δεξιάς και στο θέμα της ανεργίας»

Τη στάση των συντηρητικών ευρωβουλευτών  στην έκθεση για την «Απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές στην Ευρωζώνη» επέκρινε η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνα Κούνεβα, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι συντηρητικοί ευρωβουλευτές δεν δέχθηκαν ούτε την ευρωπαϊκή ασφάλιση κατά της ανεργίας, ούτε καν τη διεξαγωγή μελέτης για τη σχέση ανάπτυξης και απασχόλησης, επεσήμανε μεταξύ άλλων η Κ. Κούνεβα, υπογραμμίζοντας το χάσμα που χωρίζει Αριστερά και Δεξιά και στο θέμα της ανεργίας.

Σημειώνεται ότι στην έκθεση για την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές στην Ευρωζώνη, που τίθεται σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια την Πέμπτη 25/10, έγιναν δεκτές σημαντικές τροπολογίες που πρότεινε η Κ. Κούνεβα, όπως: η αναφορά στη «ρήτρα ευελιξίας» του Συμφώνου Σταθερότητας, ώστε να εξαιρούνται οι επενδύσεις στην απασχόληση από τον υπολογισμό των δημοσιονομικών στόχων, η ισότιμη αξιολόγηση κοινωνικών και οικονομικών στόχων, η ενθάρρυνση των κρατών μελών στη δημιουργία θέσεων εργασίας αορίστου χρόνου, η στήριξη των συστημάτων συνταξιοδότησης μέσω της καταπολέμησης της ανεργίας και της αδήλωτης εργασίας, όπως και μέσω της ενσωμάτωσης των μεταναστών στην εργασία, αντί της αύξησης των ορίων ηλικίας, και, τέλος, η προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ως πεδίου ενίσχυσης της απασχόλησης.

Αντίθετα, οι ευρωβουλευτές  της Δεξιάς και άλλων συντηρητικών ομάδων καταψήφισαν τροπολογίες της Κ. Κούνεβα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή ασφάλιση κατά της ανεργίας -πρόταση που ήδη ενστερνίζονται και αρκετές κυβερνήσεις της ΕΕ-, την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων ως υποχρέωση όλων των κρατών μελών, την υποχρεωτική προστασία των κοινωνικών πολιτικών και των συστημάτων υγείας από τα μέτρα λιτότητας και τον εκδημοκρατισμό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μέσω ελέγχων από το Ευρωπαϊκό και τα εθνικά κοινοβούλια. Ωστόσο, γίνεται προσπάθεια να επανέλθουν οι τροπολογίες αυτές κατά  την ψηφοφορία επί της έκθεσης την Πέμπτη.

Η παρέμβαση της Κ. Κούνεβα στην Ολομέλεια έχει ως εξής:

«Μόνο μία “σύντομη παρουσίαση” μας δόθηκε να συζητήσουμε για την “απασχόληση στην ευρωζώνη”. Οι Eυρωπαίοι πολίτες χρειάζονται ασφαλή δουλειά. Το αποδεικνύουν οι αριθμοί στην έκθεση Χέτμαν. Χαίρομαι που με δική μου τροπολογία καταφέραμε να πούμε πως οι “κοινωνικοί στόχοι πρέπει να έχουν την ίδια προτεραιότητα με τους οικονομικούς”. ‘Oμως, οι συντηρητικοί  ευρωβουλευτές δεν δέχθηκαν πραγματικές μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας.  Δεν δέχθηκαν δηλαδή:

– ούτε Ευρωπαϊκή ασφάλιση κατά της ανεργίας

– ούτε μηχανισμό σταθεροποίησης μέσω επενδύσεων

– ούτε καν μελέτη για τη σχέση απασχόλησης και ανάπτυξης.

Ευρωπαίοι πολίτες! Εξετάστε προσεκτικά τις θέσεις των κομμάτων. Γιατί και στο κρίσιμο θέμα της ανεργίας φαίνεται ότι Αριστερά και Δεξιά είναι δύο αντίθετοι πόλοι» .

left.gr