Δ. Θερμαϊκού: Πώς θα αναβαθμιστεί η ποιότητα του πόσιμου νερού

Σειρά ενεργειών, που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση και περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού για τους καταναλωτές, σχεδιάζει ο δήμος Θερμαϊκού. Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση του δήμου υπέβαλε προς ένταξη στο ΕΣΠΑ φάκελο χρηματοδότησης για τη σύναξη και υλοποίηση ενός φιλόδοξου master plan για το ζήτημα της ποιότητας του πόσιμου νερού.

Η Πράξη «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (MasterPlan) και Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Θερμαϊκού», συνολικού προϋπολογισμού 339.282,19 ευρώ, αξιολογείται από τη διοίκηση του δήμου ως ένας αποτελεσματικός τρόπος διασφάλισης της ποιότητας του παρεχόμενου πόσιμου νερού, προς όφελος τόσο του περιβάλλοντος, όσο και των καταναλωτών.

Στο πρώτο σκέλος περιλαμβάνεται η μελέτη και καταγραφή ορθολογικών, αποδοτικών και βιώσιμων τρόπων και μεθοδολογιών διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος του δήμου Θερμαϊκού, με στόχο την ποσοτικά αξιόπιστη, ποιοτικά και περιβαλλοντικά ασφαλή και οικονομικά πρόσφορη κάλυψη της ζήτησης υδρευτικού νερού.

Το δεύτερο σκέλος αφορά στην εφαρμογή λεπτομερούς σχεδίου ανάλυσης ρίσκου των υφιστάμενων συνθηκών και διαδικασιών λειτουργίας, σε συνδυασμό με μια ολοκληρωμένη διαχειριστική προσέγγιση, που περιλαμβάνει όλα τα στάδια διαχείρισης του νερού, από το σημείο υδροληψίας μέχρι τη βρύση του καταναλωτή.

Βασικοί στόχοι του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού είναι η ελαχιστοποίηση της μόλυνσης στην πηγή, η μείωση ή απομάκρυνση της μόλυνσης μέσω κατάλληλης επεξεργασίας και τέλος, η πρόληψη μόλυνσης κατά την αποθήκευση, διανομή και χρήση.

Το παρόν έργο, μαζί με μια σειρά άλλων, όπως το ενταγμένο στο ΕΣΠΑ έργο της Τηλεμετρίας (προϋπ. 1.997.700,00 ευρώ), αλλά και στο «ΦιλόΔημος» Αποχετευτικό του Μεσημερίου (προϋπ. 6.006.560,00 ευρώ) και Αντικατάσταση και Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης σε Ν. Επιβάτες και Αγ. Τριάδα (προϋπ. 1.926.000,00 ευρώ), υπόσχεται αποτελεσματική και ορθή διαχείριση της  υδροδότησης και την εξασφάλιση καλής ποιότητας νερού για όλους τους πολίτες και τους επαγγελματίες του δήμου.

Αναφορικά με τη σπουδαιότητα του έργου, ο δήμαρχος Θερμαϊκού Γιάννης Μαυρομάτης τόνισε: «Σε έναν τόπο που χρόνια ολόκληρα διψούσε, αντιμετωπίζοντας σημαντικά προβλήματα υδροδοτικής  επάρκειας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με την κατάσταση να επιδεινώνεται κατά τη θερινή περίοδο με την αύξηση της τουριστικής κίνησης, η υλοποίηση έργων στον τομέα της διαχείρισης των υδατικών πόρων και της ανάπτυξης κατάλληλων υποδομών, αποτελούν επένδυση για το μέλλον. Επένδυση για το μέλλον του τόπου, των πολιτών και της ποιότητας ζωής τους, αλλά και του περιβάλλοντος, για το οποίο πλέον διαμορφώνονται απαραίτητα πλέγματα προστασίας».