ΔΕΗ: 130 προσλήψεις για εποχικές ανάγκες στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 130 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.), που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα του Νομού Κοζάνης, για τις Μονάδες του Νομού Κοζάνης. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 12-07-2017 έως 21-07-2017.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ