Διακοπές νερού αύριο στην Καλαμαριά

Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθούν εργασίες  ύδρευσης  λόγω αντικατάστασης δικλείδας Φ100  στη συμβολή των οδών Κολοτούρου με Μικρουλέα.

Λόγω των εργασιών, κατά τo χρονικό διάστημα από 08:00 έως 14:00 θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στις οδούς Κολοτούρου, Θεραπειών, Βιθυνίας, Προύσης και Κίου του δήμου Καλαμαριάς, καθώς και σε όλες τις παρακείμενες σε αυτές οδούς.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι απολύτως απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατό μικρότερη όχληση των καταναλωτών στην ανωτέρω περιοχή.