Διοικητική αναδιάρθρωση στον ΟΛΘ

Διοικητική αναδιάρθρωση, η οποία περιλαμβάνει τη σύσταση εκτελεστικής επιτροπής και τεσσάρων γενικών διευθύνσεων, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ).  Όπως διευκρινίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η εκτελεστική επιτροπή, που θα είναι πενταμελής, θα αποτελεί ενεργό όργανο διοίκησης και θα λαμβάνει σημαντικές επιχειρησιακές αποφάσεις με στόχο την αύξηση της ευελιξίας. Θα την αποτελούν δε, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος, Σωτήρης Θεοφάνης, ο αναπληρωτής διευθύνων/γενικός εμπορικός διευθυντής, Ρούι Πίντο (Rui Pinto), ο γενικός επιχειρησιακός διευθυντής, Mark Riondel και ο γενικός οικονομικός διευθυντής και ο γενικός διευθυντής επενδύσεων, οι οποίοι θα οριστούν σε έτερο χρονικό διάστημα.

Οι δε τέσσερις γενικές διευθύνσεις θα διαρθρώνονται ώς εξής: η πρώτη θα έχει υπό τη σκέπη της τις διευθύνσεις Τεχνικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Μελετών και Κατασκευής Έργων (θα προΐσταται ο κ.Πίντο). Η δεύτερη, υπό τον Marc Riondel, θα ελέγχει τις διευθύνσεις του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων και του Συμβατικού Λιμένος. Η τρίτη θα θέσει υπό την ομπρέλα της τις διευθύνσεις διοικητικού και του οικονομικού και η τέταρτη θα έχει στην εποπτεία της όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων της εταιρείας καθώς και των υποχρεωτικών επενδύσεων, που απορρέουν από τη σύμβαση του ελληνικού δημοσίου με την ΟΛΘ ΑΕ.

Στις δύο τελευταίες διευθύνσεις θα προΐστανται ο γενικός οικονομικός διευθυντής (προς το παρόν και μέχρι την τοποθέτησή του, τα καθήκοντά του θα ασκεί ο υφιστάμενος διευθυντής οικονομικού, Αστέριος Μπρόζος) και ο γενικός διευθυντής επενδύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ