Δικαστική απόφαση – ορόσημο για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Οριστικά κλείνει με απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου η υπόθεση των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο που κρίνει ότι ο όρος των δανειακών συμβάσεων για αποπληρωμή σε ευρώ ή ελβετικό φράγκο με βάση την τρέχουσα ισοτιμία είναι δηλωτικός όρος και ως εκ τούτου δεν υπόκειται σε έλεγχο καταχρηστικότητας.

Η απόφαση είναι καθοριστική κυρίως γιατί υιοθετεί την άποψη των τραπεζών ότι δηλαδή ο επίμαχος όρος δεν είναι καταχρηστικός και ως εκ τούτου αφαιρεί το δικαίωμα των δανειοληπτών να ζητήσουν τον επανακαθορισμό των δόσεών τους στην αρχική ισοτιμία ελβετικού φράγκου και ευρώ.

Η δικαίωση των τραπεζών και η απόρριψη των επιχειρημάτων των δανειοληπτών ματαιώνει τις ελπίδες τους για ελάφρυνση ως προς τα δάνειά τους.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση έφτασε μέχριτον Αρειο Πάγο ύστερα από προσφυγή δανειολήπτριας που ζητούσε να αναιρεθεί απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Υποστήριζε ότι είναι καταχρηστικός ο όρος που προβλέπει την αποπληρωμή των δανείων βάσει της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας με το ευρώ.

Η δανειολήπτρια είχε πάρει στεγαστικό δάνειο το 2007 ύψους 243.225 ελβετικών φράγκων ή 150.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη δανειολήπτρια το χρηματικό ποσό των 150.000 ευρώ που έλαβε ως δάνειο αυξήθηκε αντί να μειωθεί και ενώ με τις καταβολές που έως τότε είχε πραγματοποιήσει έπρεπε να χρωστάει 123.000 ευρώ όφειλε τελικά 178.000 ευρώ.

Η απόφαση είναι καθοριστική κυρίως γιατί αποσαφηνίζει ότι ο όρος που περιλαμβάνεται στις συμβάσεις δανείων σε ελβετικό νόμισμα για πληρωμή της δόσης με βάση την τρέχουσα ισοτιμία του νομίσματος κατά τον χρόνο αποπληρωμής επαναλαμβάνει διάταξη του Αστικού Κώδικα και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ελεγχθεί ως προς τη νομιμότητά του.

Η υπ’ αριθμόν 4/2019 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου n οποία δημοσιεύτηκε χθες έχει δεσμευτική ισχύ για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις αφού τα κατώτερα δικαστήρια θα κληθούν να εκδώσουν αποφάσεις σύμφωνες κατά περιεχόμενο με αυτή της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα πολλά πρωτοδικεία και εφετεία στη χώρα επί αγωγών δανειοληπτών έχουν εκδώσει αποφάσεις αναστολής και αναμένουν τι θα κρίνει η Ολομέλεια για να βγάλουν την οριστική απόφαση.

To ίδιο ισχύει και για υποθέσεις ανακοπών κατά αναγκαστικών εκτελέσεων των τραπεζών σε βάρος της περιουσίας των δανειοληπτών.