Δήλωση του νομικού εκπροσώπου των πρώην μετόχων του ΟΑΣΘ για την απόφαση του ΣτΕ

Καμία κρίση για τη συνταγματικότητα του νόμου με τον οποίο ο ΟΑΣΘ πέρασε στα χέρια του Δημοσίου δεν έκανε το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφαση η οποία δημοσιοποιήθηκε αναφέρει σε δήλωσή του ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πάνος Λαζαράτος, που εκπροσώπησε στο δικαστήριο τους 399 μικρομετόχους που είχαν προσφύγει με αιτήσεις ακυρώσεως.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο καθηγητής:

“Το ΣτΕ ΔΕΝ έκρινε ως αντισυνταγματική την αποκλειστική ανάθεση στον Ο.Α.Σ.Θ. των αστικών συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης με τις αποφάσεις του 870-873/2018, όπως γράφτηκε σε όλες τις ιστοσελίδες και στον τύπο.

Το ΣτΕ ΔΕΝ έκρινε ότι σωστά ο νομοθέτης μετέβαλε αντιλήψεις και ανέθεσε την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου Θεσσαλονίκης σε κρατικό Ν.Π.Δ.Δ.

Το ΣτΕ ΔΕΝ έκανε απολύτως καμία κρίση για τη συνταγματικότητα του νόμου 4482/2017.

Το ΣτΕ έκρινε εαυτό αναρμόδιο να δικάσει την υπόθεση, αφενός μεν, διότι οι αιτήσεις ακυρώσεως στρέφονταν κατά νομοθετικών διατάξεων, αφετέρου δε, διότι η υπόθεση αφορά ως προς τα ζητήματα της εκκαθαρίσεως τα πολιτικά δικαστήρια.

Το κρίσιμο σημείο της 8. σκέψης του ΣτΕ, που εντάσσεται στο ιστορικό και όχι στο σκεπτικό της αποφάσεως και δημιούργησε ολότελα εσφαλμένες εντυπώσεις έχει ως εξής, λέξη προς λέξη:

“Ακολούθως μεταβλήθηκαν οι αντιλήψεις του νομοθέτη ως προς τον καλύτερο, για το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου, τρόπο εκτελέσεως του συγκοινωνιακού έργου στην πόλη της Θεσσαλονίκης”.

Αυτές όμως είναι οι αντιλήψεις του νομοθέτη και όχι οι αντιλήψεις του ΣτΕ!»