Δήμος Θεσσαλονίκης: Αναβολή παρουσίασης ισολογισμού – απολογισμού για το 2018

Δεν θα πραγματοποιηθεί στις 21 Αυγούστου 2019, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, η προαναγγελθείσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, που αφορά την παρουσίαση του Ισολογισμού – Απολογισμού για το Οικονομικό Έτος 2018.
Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Δήμου, ο λόγος της αναβολής συνίσταται στο γεγονός ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός -Ορκωτοί Λογιστές- απεφάνθη ότι το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί, δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του επίμαχου ελέγχου, παρά το γεγονός ότι είχαν παρασχεθεί εγκαίρως από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία.
Τις επόμενες ημέρες, θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της συγκεκριμένης συνεδρίασης.