Δωρεάν ξενάγηση σήμερα στο ρωμαϊκό παρελθόν της Θεσσαλονίκης

Ο Σύνδεσμος Ξεναγών Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδος συνεχίζει και στο 2019 τη σειρά δωρεάν ξεναγήσεων στη Θεσσαλονίκη, τα “Μονοπάτια της Μνήμης” και τα “Μονοπάτια του Σήμερα”, κάθε Κυριακή ως τις 10 Μαρτίου 2019.

Σήμερα, Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019, εξερευνούμε το ρωμαϊκό παρελθόν της πόλης. Η αποτύπωση του μεγάλου οικοδομικού προγράμματος του αυτοκράτορα Γαλέριου στα μνημεία της Θεσσαλονίκης, της πόλης που, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, αποτέλεσε την έδρα του.