Δώρο – άδωρο για τη μεσαία τάξη η νέα φορολογική κλίμακα

Πέντε φορολογικούς συντελεστές (9%, 22%, 28%, 36% και 44%), οι οποίοι όμως δεν προσφέρουν κάποια σοβαρή φοροελάφρυνση στα μεσαία εισοδήματα, περιλαμβάνει η νέα φορολογική κλίμακα, με βάση το νομοσχέδιο το οποίο δόθηκε χθες στη δημοσιότητα προς διαβούλευση με τον τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο», προκειμένου να κατατεθεί εντός του Νοεμβρίου στη Βουλή και να ισχύσουν οι βασικές του διατάξεις από την 1η Ιανουαρίου του 2020. Με αυτό εισάγεται και νέα μείωση (αυτήν τη φορά από τα 500 ευρώ στα 300 ευρώ) του ορίου για τις συναλλαγές με μετρητά, και έτσι οι αγορές άνω των 300 ευρώ πρέπει να πραγματοποιούνται με άυλο χρήμα.

Καθώς οι αρχικές προθέσεις του υπουργείου Οικονομικών συνάντησαν έντονες αντιδράσεις, ιδίως στο σκέλος το οποίο αφορά τις e–αποδείξεις, στο νομοσχέδιο ενσωματώθηκε ρύθμιση που ορθολογικοποιεί την υποχρέωση συλλογής τους με σειρά διορθωτικών κινήσεων της τελευταίας στιγμής, καθώς με τις διατάξεις του νομοσχεδίου:

* Αφαιρείται από τον υπολογισμό του συνολικού πραγματικού εισοδήματος το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης.

* Εάν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες που αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται από το 30% στο 20%.

* Το όριο των δαπανών περιορίζεται στο ποσό των 5.000 ευρώ προκειμένου για φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο λογαριασμός.

* Εξαιρέσεις προβλέπονται για φορολογούμενους που έχουν αντικειμενικές δυσκολίες χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Νέα φορολογική κλίμακα

Πέραν του μέτρου των e-αποδείξεων, στο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται και άλλα μέτρα, όπως:

* Ο πρώτος φορολογικός συντελεστής μειώνεται από το 22% που βρίσκεται σήμερα στο 9% για το τμήμα του εισοδήματος έως τις 10.000 ευρώ.

* Διατηρείται ο συντελεστής 22% για το τμήμα του εισοδήματος από τα 10.001 έως τα 20.000 ευρώ.

* Μειώνεται στο 28% ο συντελεστής για τα εισοδήματα από 20.001 έως 30.000 ευρώ.

* Καθορίζεται στο 36% ο συντελεστής για τα εισοδήματα από 30.000 έως 40.000 ευρώ.

* Ο ανώτατος συντελεστής διαμορφώνεται στο 44% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ. Με την κλίμακα, τα μεσαία εισοδήματα έως και τις 50.000 ευρώ δεν θα απολαύουν παρά περιορισμένα οφέλη, ενώ, αντίθετα, τα μεγάλα οφέλη θα προκύψουν για όσους έχουν υψηλές αποδοχές, άνω των 80.000 ευρώ.

* Καθιέρωση χαμηλού φορολογικού συντελεστή 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα.

* Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στο 95% του φόρου που προκύπτει για τα νομικά πρόσωπα (για το 2018).

Επιπρόσθετα, αναπροσαρμόζονται οι μειώσεις από τον φόρο εισοδήματος για τη διατήρηση του αφορολογήτου, εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για τη στήριξη ευπαθών ομάδων (βρεφική προστασία), καθώς και για την κοινωνική προστασία με:

* Αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, ανεξαρτήτως αριθμού αυτών.

* Απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης όλων των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% ανεξαρτήτως της μορφής της αναπηρίας.

* Μείωση του ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη από το 24% που είναι σήμερα στον μειωμένο συντελεστή 13%.

* Μείωση του ΦΠΑ για τα κράνη των μοτοσικλετιστών και τα παιδικά καθίσματα από το 24% που είναι σήμερα στον μειωμένο συντελεστή 13%.

Κίνητρα προσέλκυσης επενδύσεων

Με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης με πληρωμή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου στις περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ.

Περαιτέρω, μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από 10% σε 5% και θεσπίζεται η υπό όρους απαλλαγή νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής.

Επίσης, προβλέπεται απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά.

Ακίνητα

* Αναστέλλεται η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδομές με άδεια από 1.1.2006 και εφεξής και του φόρου υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων.

* Εισάγονται κίνητρα για την πραγματοποίηση εργασιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτηρίων, με τη χορήγηση έκπτωσης φόρου 40% για δαπάνες των σχετικών εργασιών.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Προβλέπονται για τον σκοπό της βιώσιμης ανάπτυξης:

* Η εισαγωγή δέσμης μέτρων για την προώθηση χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων.

* Η ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των παροχών στους εργαζόμενους, δίδοντας:

1. Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τις δαπάνες που αφορούν σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,

2. Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις προκειμένου να επιλέγουν την αγορά ή τη χρηματοδοτική μίσθωση οικολογικών αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, για τη χορήγησή τους στους εργαζομένους τους.

Σημαντική παρέμβαση στην κατεύθυνση της διαφάνειας και του περιορισμού της φοροδιαφυγής είναι οι ρυθμίσεις για την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, που περιλαμβάνουν:

* Μείωση του ορίου από τα 500 στα 300 ευρώ για τις συναλλαγές με μετρητά. Οι αγορές άνω των 300 ευρώ πρέπει να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικές συναλλαγές.

* Οι μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες θα πρέπει να πραγματοποιούν δαπάνες ίσες με το 30% του πραγματικού τους εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα, με ποινή 22% επί της διαφοράς σε περιπτώσεις που δεν επιτευχθεί το ανωτέρω όριο.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης προτείνονται τροποποιήσεις αναφορικά με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και αύξηση του αριθμού των δόσεων των υφιστάμενων ρυθμίσεων (πάγια ρύθμιση) σε έως 24 μηνιαίες δόσεις ή σε έως 48 μηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από φόρο κληρονομιών, από φορολογικό και τελωνειακό έλεγχο, καθώς και για μη φορολογικές και τελωνειακές οφειλές.

ΣΥΡΙΖΑ: Άνθρακες ο θησαυρός των φοροελαφρύνσεων για τη μεσαία τάξη

Η ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη φορολογία των μεγάλων κερδοφόρων επιχειρήσεων αναφέρει:

«Οι μεγάλες κερδοφόρες επιχειρήσεις και τα ατομικά εισοδήματα πάνω από 100.000 ευρώ ετησίως, που τα δηλώνουν λιγότερο από το 1% των φορολογούμενων, είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι του φορολογικού σ/ν που έθεσε σε διαβούλευση η κυβέρνηση της Ν.Δ.

Οι ελπίδες των μεσαίων στρωμάτων για ελαφρύνσεις διαψεύδονται οικτρά. Οι μειώσεις από 2 έως 20 ευρώ το μήνα για τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς, όπως και οι λίγο μεγαλύτερες μειώσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, έχουν ήδη εξανεμιστεί από τις αυξήσεις στη ΔΕΗ, από τον τριπλασιασμό των αναγκαίων ηλεκτρονικών συναλλαγών και από την αύξηση του ΕΝΦΙΑ το 2020 κατά 140 εκατομμύρια ευρώ.

Η νεοφιλελεύθερη εμμονή της κυβέρνησης να δίνει πολλά στους λίγους και λίγα στους πολλούς, αλλά και η απόφασή της να παραπέμψει στις καλένδες τη διαπραγμάτευση για μείωση του ελλείμματος και να μην χρησιμοποιήσει τον εγγυητικό λογαριασμό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που πετυχαίνει τη μείωση αυτή, δεν επιτρέπουν τις αναγκαίες ελαφρύνσεις των μεσαίων στρωμάτων.

Έτσι ακυρώνονται τα θετικά μέτρα που είχε δρομολογήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για το 2020. Ακυρώνεται η μείωση της προκαταβολής φόρου, ακυρώνεται η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης έως 20.000 ευρώ και η δραστική μείωση για υψηλότερα εισοδήματα. Ακυρώνεται η μείωση του ΕΝΦΙΑ έως 50% για μικρομεσαίες ιδιοκτησίες. Ακυρώνεται η μείωση του ΦΠΑ από 13% σε 11%.

Η Ν.Δ., αφού εγκατέλειψε όσα έλεγε προεκλογικά για την καταστροφή της οικονομίας και το 4ο Μνημόνιο, αφού ανέκρουσε πρύμναν για τη Συμφωνία των Πρεσπών και το προσφυγικό, σήμερα εγκαταλείπει και τα μεσαία στρώματα στην υπερφορολόγηση που και η ίδια τους επέβαλε χρεοκοπώντας τη χώρα. Τελικά, το μόνο στο οποίο είναι σταθερή η Ν.Δ. είναι ο αυταρχισμός, η συγκάλυψη της διαφθοράς και η ιδεοληψία υπέρ των ισχυρών».

Πηγή: ΑΥΓΗ