Δύο συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης την Δευτέρα

Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Βασ. Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος).

Στις 16.00 θα αρχίσει η 22η Ειδική Συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την παρουσίαση του απολογισμού πεπραγμένων έτους 2018 της δημοτικής Αρχής του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Επισημαίνεται ότι ο απολογισμός πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 217 του Ν. 3463/06, του άρθρου 20 παρ. 14 του Ν. 3731/2008 και του άρθρου 13 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μπορείτε να «κατεβάσετε» τον τόμο με τον απολογισμό έργου της Διοίκησης, έτους 2018: εδώ

Επίσης, στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι διαθέσιμοι οι σύνδεσμοι των απολογισμών έργου, από το 2011: εδώ

Ακολούθως, στις 18.00, θα πραγματοποιηθεί η 23η Συνεδρίαση, με θέματα επείγουσας σημασίας, για τα οποία απαιτείται άμεση λήψη απόφασης,  σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από τον Ν. 4257/2014 άρθ. 1 παρ. 2.