Δύο θέσεις εργασίας στην Κοινωφελή Επιχείρηση δήμου Θεσσαλονίκης

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) ανακοινώνει την πρόσληψη εκπαιδευτικού – διδακτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.) της επιχείρησης για το σχολικό έτος 2018-2019, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ατόμων ωρομίσθιων.

Πρόκειται για:

Διδακτικό -Εκπαιδευτικό προσωπικόΤΕ Μουσικών μη Ανωτάτων Ιδρυμάτων

Διδακτικό -Εκπαιδευτικό προσωπικόΤΕ/ΔΕ Θεατρικών Σπουδών

Δείτε την προκήρυξη εδώ.