Δύο θέσεις επιστημονικών συνεργατών στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Ερευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου με τίτλο «EWomen – Καινοτομία και απασχολησιμότητα γυναικών (ΕΟΧ GR07/3889)» (E-11961) – Απόφαση ΓΓΕΤ με α.π. 143829/Ι4, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας 6 μηνών για 2 θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών. Αιτήσεις και βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 2 Σεπτεμβρίου μέσω mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2016-1709 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ