Εφτά θέσεις εργασίας στο Δήμο Βέροιας

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του αποφάσισε ο δήμος Βέροιας. Πρόκειται για πέντε θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και δύο θέσεις ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι δύο μήνες, ενώ οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ