Εγκρίθηκαν εργασίες αποκατάστασης της ε.ο. Σταυρού – Ολυμπιάδας

Εργασίες αποκατάστασης της Επαρχιακής Οδού Σταυρού – Ολυμπιάδας, στο τμήμα που διέρχεται από τον οικισμό Σταυρού του Δήμου Βόλβης θα υλοποιηθούν καθώς υπογράφηκε σχετική προγραμματική σύμβαση από την Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου και τον Δήμαρχο Βόλβης Διαμαντή Λιάμα.

Έργο κομβικής σημασίας, το χαρακτηρίζει η κ. Πατουλίδου καθώς πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους επαρχιακούς δρόμους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ο οποίος εξυπηρετεί πολλά διερχόμενα βαρέα οχήματα σε όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ κάθε καλοκαίρι σφύζει από κίνηση λόγω διέλευσης μεγάλου αριθμού τουριστών.

Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, το έργο αφορά σε μια σειρά παρεμβάσεων αποκατάστασης του οδοστρώματος σε τμήματα που παρουσιάζουν φθορές, δηλαδή κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης και κατασκευή τάπητα κυκλοφορίας με χρήση κοινής ασφάλτου καθώς επίσης ασφαλτική προεπάλειψη σε τμήματα δημοτικών οδών που συμβάλλουν με την Επαρχιακή Οδό και δεν είναι ασφαλτοστρωμένα. “ Με την ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού έργου αναμένεται να βελτιωθούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες που έχουν άμεση σχέση και με την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε αγαστή συνεργασία με τους δήμους συμβάλλει με τα πολύ περιορισμένα μέσα που έχει στη διάθεσή της, στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών¨, ανέφερε, μεταξύ άλλων, η κ. Πατουλίδου

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 360.000 ευρώ και συγκεκριμένα 280.000 ευρώ από τις πιστώσεις του προγράμματος Ιδίων Πόρων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και 80.000 ευρώ από τις πιστώσεις του προγράμματος Ιδίων Πόρων και ΣΑΤΑ του Δήμου Βόλβης.

Το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα 24 μηνών.