Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κυκλοφοριακή αγωγή στη Θεσσαλονίκη

Το Τμήμα Επιχειρησιακού σχεδιασμού της Δημοτικής Αστυνομίας θα παρουσιάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Κυκλοφορώ με ασφάλεια στους δρόμους” στην Παιδική Βιβλιοθήκη Ξηροκρήνης.

Οι μαθητές Δημοτικού Σχολείου της περιοχής θα  ενημερωθούν  για θέματα οδικής παιδείας και της κυκλοφοριακής τους νοοτροπίας.

Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, 10:00 πμ με 12:00 πμ Παιδική Βιβλιοθήκη Ξηροκρήνης.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ

Γρ. Κολωνιάρη 23

Τ.κ.54629

Τηλ.2310514780