Εκτός λειτουργίας το πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ

Η ταυτόχρονη έναρξη δύο προγραμμάτων του ΟΑΕΔ και η απόπειρα σύνδεσης πολλών χρηστών, είχε ως αποτέλεσμα την υπερφόρτωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η αρμόδια Διεύθυνση του Οργανισμού έχει επιληφθεί και καταβάλλονται προσπάθειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του ΟΠΣ.