Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Ρευστότητα υπάρχει

Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν την απαραίτητη ρευστότητα για τη στήριξη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στη χώρα μας, εφόσον προέρχονται από υγιείς και βιώσιμες επιχειρήσεις, τις οποίες υποστηρίζουν έμπρακτα με πληθώρα τυποποιημένων ή εξειδικευμένων, για τις μεγάλες επιχειρήσεις, προϊόντων τους, επισημαίνεται σε μελέτη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) σχετικά με τη λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Το τελευταίο δίμηνο του 2016, σύμφωνα με στοιχεία της μελέτης, οι καθαρές ροές δανείων προς επιχειρήσεις εμφάνισαν για πρώτη φορά την τελευταία πενταετία οριακή αύξηση. Δηλαδή, η ροή των νέων πιστώσεων που εκταμίευσαν οι τράπεζες προς επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αντίρροπης ροής αποπληρωμών παλαιών δανείων από τις επιχειρήσεις προς τις τράπεζες και των διαγραφών, παρουσίασε οριακή αύξηση.

Χαρακτηριστικό εν προκειμένω είναι το γεγονός πως, μεσοσταθμικά, οι μηνιαίες καθαρές ροές δανείων από τον Ιανουάριο του 2011 έως και τον Οκτώβριο του 2016 ήταν αρνητικές κατά 3,8%. Αυτή η τάση πλέον έχει αντιστραφεί.