Ενα εκατ. ευρώ σε Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας και Υπνωτήριο Αστέγων Δ. Θεσσαλονίκης μέσω ΕΣΠΑ

Χρηματοδότηση ύψους 1 εκατ. ευρώ για τη λειτουργία του Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων και του Υπνωτηρίου Αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης ενέκρινε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την ένταξη της σχετικής πράξης στο νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014 – 2020).  Η πράξη «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης» εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 Στόχος της πράξης «Δομές Αστέγων» είναι η παροχή βασικών αγαθών και υποστηρικτικών υπηρεσιών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών που φιλοξενούνται στις δυο δομές του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες στέγασης των πιο αδύναμων πολιτών παρέχοντάς τους, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, ολοκληρωμένη υποστήριξη. Προσφέρουν στους αστέγους άμεση φιλοξενία και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, αλλά και ποικίλες δυνατότητες διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης.

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θέτει έμπρακτα ως προτεραιότητα την προστασία των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων και προς αυτή την κατεύθυνση αξιοποιούμε τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους ενισχύοντας δράσεις υποστήριξης των συνανθρώπων μας, που στερούνται ακόμη και τα βασικά αγαθά της τροφής και της στέγης. Με μία ακόμη ένταξη πράξης στο νέο ΕΣΠΑ, διασφαλίζουμε τη συνέχιση της λειτουργίας των δομών φιλοξενίας και υποστήριξης των αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Χρέος μας είναι να εξασφαλίσουμε το δικαίωμα στην αξιοπρεπή διαβίωση σε κάθε συμπολίτη μας που έχει ανάγκη», τόνισε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.