Το ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραμμα για το νέο Λύκειο

Αλλαγές στη δομή του Λυκείου προβλέπει η πρόταση της Επιτροπής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Οπως γράφει στην efsyn.gr o Χρήστος Κάτσικας η Επιτροπή του ΙΕΠ που επεξεργάστηκε την πρόταση για το Νέο Λύκειο στηρίχθηκε στο πόρισμα της Επιτροπής Α. Λιάκου, στο πόρισμα της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ( πόρισμα 100 σελίδων του νυν υπουργού Κ. Γαβρόγλου, καθώς και στις επεξεργασίες του ΙΕΠ.

Η Επιτροπή αποτελείται από τους Γεράσιμο Κουζέλη, Παύλο Χαραμή, Γεωργία Φέρμελη, Βασίλειο Νικάκη, Αγγελική Σαπουνά, Αικατερίνη Τρίμη και Γιάννη Ρουσσάκη.

Ειδικότερα, η πρόταση της Επιτροπής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τον επανασχεδιασμό του Λυκείου, η οποία θα αποτελέσει τη βάση του διαλόγου που θα ξεκινήσει στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής από την ερχόμενη εβδομάδα, προβλέπει τα εξής:

Ο αριθμός των μαθημάτων στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου θα μειωθεί σημαντικά -σήμερα διδάσκονται 18 μαθήματα στη Β΄ Λυκείου και 15 στη Γ’ Λυκείου τα οποία, θα μειωθούν σχεδόν κατά το ήμισυ.

Πιο συγκεκριμένα, στη Β΄ Λυκείου η Επιτροπή εισηγείται να παραμείνει ένας ισχυρός κορμός υποχρεωτικών μαθημάτων.

Στη Γ’ Λυκείου, ωστόσο, τα υποχρεωτικά μαθήματα θα είναι εξαιρετικά περιορισμένα, ενώ θα είναι έντονη η παρουσία μιας ενότητας επιλογών που θα δίνει τη δυνατότητα προσανατολισμού στους μαθητές.

Το πρόγραμμα σπουδών θα διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε τα διδακτικά αντικείμενα να υπαχθούν στις ευρύτερες επιστημονικές τους περιοχές και να διδάσκονται εντός ενοποιημένων πεδίων.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η λογική αυτή μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα εάν τα ενοποιημένα πεδία διδάσκονται σε μεγαλύτερες χρονικές ενότητες, (π.χ. ένα συνεχές δίωρο αντί για μία σχολική ώρα των 45 λεπτών) ώστε να είναι δυνατή η προσέγγιση των ζητημάτων σε μεγαλύτερες ενότητες.

Παράλληλα, η Επιτροπή εισηγείται την καθιέρωση εκπόνησης μιας εκτεταμένης εργασίας ως μέρους του προγράμματος σπουδών  καθώς και την ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών ελεύθερων δραστηριοτήτων (π.χ. συλλογικών δράσεων πολιτιστικού, αθλητικού ή και κοινωνικού χαρακτήρα) οι οποίες θα σχεδιάζονται και θα υλοποιούνται από τους μαθητές υπό την καθοδήγηση των υπευθύνων εκπαιδευτικών.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα

To ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραμμα που προτείνει το ΙΕΠ στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων περιλαμβάνει 35 ώρες στην Α Λυκείου, 32-36 ώρες  στη Β Λυκείου και 28 ώρες στη Γ Λυκείου.

Α’ Λυκείου

Μαθήματα κορμού (29 ώρες)

Γλώσσα (Αρχαία, Έκθεση, Λογοτεχνία)
Μαθηματικά Φυσικές επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία)
Ιστορία
Πολιτική Παιδεία
Α ξένη Γλώσσα
Θρησκευτικά
Φυσική Αγωγή
Ελεύθερες δραστηριότητες
Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Μαθήματα επιλογής (6 ώρες)

Β’ ξένη γλώσσα
Εφαρμογές πληροφορικής
Γεωλογία και Διαχείριση Ευρωπαϊκών Πόρων
Ευρωπαϊκός πολιτισμός
Καλλιτεχνική Παιδεία
Οικονομικά και άλλα

Β’ Λυκείου

Μαθήματα κορμού (20 ώρες)

Γλώσσα (Έκθεση, λογοτεχνία)
Μαθηματικά
Φυσικές Επιστήμες
Ιστορία και Σύγχρονη Κοινωνική Επιστήμη
Φυσική Αγωγή
Ελεύθερες/Δημιουργικές δραστηριότητες

Μαθήματα επιλογής (12 ή 16 ώρες )

Αρχαία ( πρωτότυπο)
Ξένες Γλώσσες
Ιστορία
Μαθηματικά
Φυσικές επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία)
Θρησκευτικά και ηθικά ζητήματα
Μουσική
Σχέδιο
Ψυχολογία
Φιλοσοφία
Πολιτισμός και τέχνη
Οικονομικά και άλλα

Γ’ Λυκείου 

Μαθήματα κορμού  (10 ώρες)

Γλώσσα ( Έκθεση-Λογοτεχνία)
Φυσική Αγωγή
Ελεύθερες Δημιουργικές Δραστηριότητες

Μαθήματα επιλογής (18 ώρες)

Β ξένη γλώσσα
Εφαρμογές Πληροφορικής
Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων
Ευρωπαϊκός πολιτισμός
Καλλιτεχνική παιδεία
Οικονομικά και άλλα