Ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητούν οι Περιφέρειες

Πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, στην αίθουσα του περιφερειακού συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) για το ρόλο των περιφερειών στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, που κατέληξε σε κείμενο επτά συμπερασμάτων, υπέρ της επικαιροποίησης του εθνικού σχεδιασμού αντιμετώπισης του προσφυγικού ζητήματος με τη συμμετοχή και των Περιφερειών.

Στο κείμενό της, αφού εξέφρασε την ανάγκη συνέχισης αντιμετώπισης του προσφυγικού με βάση τις πανανθρώπινες αρχές και αξίες του αλληλοσεβασμού και της αλληλεγγύης, κάνοντας και μιαν αναφορά στις χθεσινές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Επιτροπής των Περιφερειών της ΕΕ στη Θεσσαλονίκη, η ΕΝΠΕ ζητεί:

 – Επικαιροποιημένο εθνικό σχεδιασμό αντιμετώπισης του προσφυγικού με τη συμμετοχή των Περιφερειών.
– Αναλογικό επιμερισμό του αριθμού των προσφύγων και μεταναστών σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.
– Δυνατότητα για απευθείας χρηματοδότηση των Περιφερειών και Δήμων από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία για την αντιμετώπιση του προσφυγικού.
– Παροχή θεσμικών αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες για τη διαχείριση και αντιμετώπιση του προσφυγικού.
– Ενίσχυση των υπηρεσιών απονομής ασύλου.
– Έλεγχος των ΜΚΟ, που εμπλέκονται στο προσφυγικό.
– Παροχή αξιοπρεπούς υγειονομικής περίθαλψης, ομαλή ενσωμάτωση και ένταξη στην εκπαίδευση των προσφύγων που θα παραμείνουν στη χώρα.