Ενημερωτικό τετραήμερο για τις σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν, για ακόμη μια χρονιά, την τετραήμερη εκδήλωση, με θέμα «Οι σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο».
Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες της τελευταίας τάξης των γενικών λυκείων του νομού Θεσσαλονίκης, οι οποίοι/ες εκφράζουν επανειλημμένα την ανάγκη έγκαιρης και αξιόπιστης ενημέρωσης, σε σχέση με τις προοπτικές σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και περαιτέρω απασχόλησης.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 6, 7, 8 και 9 Φεβρουαρίου 2017, στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ.
Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν μέλη ΔΕΠ απ’ όλες τις σχολές και τα τμήματα του ΑΠΘ που θα παρουσιάσουν στους μαθητές και στις μαθήτριες το προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της κάθε Σχολής και Τμήματος, τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης των πτυχιούχων και τις συνθήκες απασχόλησής τους στην αγορά εργασίας.
Για να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές και μαθήτριες της τρίτης λυκείου την εκδήλωση πρέπει να απευθυνθούν στο λύκειο όπου φοιτούν.

Το πλήρες πρόγραμμα του τετραημέρου: Programma(1)