Εως 31 Αυγούστου η προθεσμία για 5.772 θέσεις στις Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ

Στις 31 Αυγούστου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 5.772 θέσεις στις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2016 – 2017. Δικαιούχοι είναι οι απόφοιτοι τουλάχιστον α’ τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ηλικίας 16 έως 23 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης. Η φοίτηση είναι διετής, ενώ αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο, η επιλογή γίνεται με μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων.

Οι πίνακες των εισαγομένων και επιλαχόντων, με τον αριθμό των μορίων που έχουν συγκεντρώσει, αναμένεται να ανακοινωθούν στις 9 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι ΕΔΩ