Έως την Τετάρτη οι αιτήσεις για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Έως και την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου και ώρα 15:00 θα γίνονται δεκτές οι ηλεκτρονικές αιτήσεις από τους υποψηφίους για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για την εξεταστική περίοδο Νοεμβρίου 2018.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω του συστήματος καταχώρισης αιτήσεων υποψηφίων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kpg.it.minedu.gov.gr/ και να προσέρχονται για την οριστικοποίηση της αίτησής τους στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αυτοπροσώπως ή αν είναι ανήλικοι μέσω του κηδεμόνα τους ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου, έως και την Τετάρτη και ώρα 15:00.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε έγκαιρα να ολοκληρώσουν όλα τα στάδια της απαιτούμενης διαδικασίας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.