Επιστολή από 22 ΜΚΟ για τα προβλήματα στέγασης και κοινωνικής ένταξης των προσφύγων

Τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στην στέγαση και στην κοινωνική ένταξη των προσφύγων, επισημαίνουν σε επιστολή τους 22 ΜΚΟ, προς τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα και τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση

Στην επιστολή τους οι 22 ΜΚΟ που ενεργοποιούνται στο προσφυγικό ζήτημα, επισημαίνουν τα πολύ σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζονται σε ό,τι αφορά τόσο την κοινωνική ένταξη των προσφύγω όσο και τη στέγασή τους.

Συγκεκριμένα, οι 22 ΜΚΟ αναφέρουν ότι  «σήμερα καταγράφονται πολλά προβλήματα στο πεδίο της ένταξης. Οι διοικητικές διαδικασίες σε ό,τι αφορά τη χορήγηση ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, κάρτας ανεργίας, τραπεζικών λογαριασμών κ.λπ. παραμένουν εξαιρετικά αναποτελεσματικές, ενώ τα προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και σύνδεσης με την αγορά εργασίας παραμένουν αποσπασματικά και ανεπαρκή, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο η δυνατότητα ένταξης για τον συγκεκριμένο πληθυσμό.»

Ως προς την στέγαση, ο 22 ΜΚΟ επισημαίνουν ότι «το πρόγραμμα στέγασης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες αφορά μόνο αιτούντες άσυλο (είτε αυτούς που θα μείνουν στην Ελλάδα είτε αυτούς που θα μετεγκατασταθούν σε άλλες χώρες της ΕΕ) και δεν περιελάμβανε, αρχικά, καμία πρόβλεψη για την τύχη των ανθρώπων αυτών από τη στιγμή που θα λαμβάνουν προσφυγικό καθεστώς ή επικουρική προστασία.

Λόγω του  υψηλού αριθμού χορήγησης καθεστώτος σε επωφελούμενους του προγράμματος, το πρόγραμμα της Ύπατης Αρμοστείας δίνει πλέον παράταση στη στέγαση των αναγνωρισμένων προσφύγων για ένα μήνα, με δυνατότητα επέκτασης μέχρι έξι μήνες κατόπιν εξατομικευμένης κρίσης που θα τεκμηριώνει την ευαλωτότητα. Μετά από αυτό το διάστημα, οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει κυριολεκτικά να «πεταχτούν στο δρόμο».

Τέλος, προτείνουν ως πρόγραμμα-γέφυρα για αυτόν τον πληθυσμό «να χρησιμοποιηθεί η πρόβλεψη που ήδη υπάρχει στο εθνικό πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, για παροχή επιδόματος στέγασης, συνδυαζόμενου με ένα πλέγμα υπηρεσιών ένταξης και γλωσσομάθειας, σε νόμιμα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών (στους οποίους περιλαμβάνονται  και οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες).» Αν όμως δεν προκηρυχτεί εγκαίρως το πρόγραμμα, οι οργανώσει δεν μπορούν με τους δικούς τους πόρους να καλύψουν τις μεγάλες ανάγκες που δημιουργούνται.

Οι ΜΚΟ που υπογράφουν την επιστολή είναι οι:

Αλληλεγγύη – SolidarityNow
ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Άνεμος Ανανέωσης
ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία , την Ειρήνη και τη Μη Βία
Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων
Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
Ηλιακτίδα
Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Κάριτας Ελλάς
Κέντρο Ημέρας ΒΑΒΕΛ
ΜΕΛΙΣΣΑ, Δίκτυο Μεταναστριών στην Ελλάδα
ΜΕΤΑδραση, Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη
ΜΚΟ Αίτημα
ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αθήνας
Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity
Help Refugees
JRS Greece
PRAKSIS – Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας